WERKEN OP HOOGTE & ONDERHOUD ALGEMEEN

Het spreek voor zich dat het onderhoud van gebouwen en installaties erg belangrijk is. De meeste bedrijven geven daarom jaarlijks grote bedragen uit aan contracten met installatiebedrijven die het onderhoud organiseren. Toch heef dit niet altijd het gewesnte resultaat aangezien het deze bedrijven vaak ontbreekt aan diepgaande elektrotechnische kennis. Het is daarom aangeraden om het beheer en onderhoud van uw installatie toe te vertrouwen aan een specialist binnen dit vakgebied.

Voor algemene werken op hoogte kan je Maro makkelijk aanspreken. Er is geen toren te hoog of project te groot. Van het Atomium tot het sportpaleis, van de Kathedraal van Laken tot de Boerentoren in Antwerpen: Maro heeft er gehangen en de job gedaan. Voor meer info of vragen ivm projecten die op hoogte moeten uitgevoerd worden, neem gerust via onderstaande link met ons contact op!

INSPECTIE BLIKSEMBEVEILIGING

Er bestaan heel wat verschillende oplossingen en mogelijkheden om uw infrastructuur te beschermen tegen bliksem. uiteraard rekent u erop dat deze installatie goed erkt wanneer het noodlot toeslaat. Daarom is het van groot belang deze geregeld te laten inspecteren.

Er zijn diverse factoren die een rol kunnen spelen in de betrouwbaarheid van een bliksembeveiliging. Zo kunnen toevoegingen of aanpassingen aan de huidige situatie aanleiding geven tot een inspectie. Verder zijn er nog heel wat zaken die buiten uw macht om uw bliksembeveiliging beïnvloeden. Een hevige storm of corrosie kan uw installatie aantasten maar ook diefstal en vandalisem kunnen leiden tot een slecht functionerende installatie.

Een frequente inspectie is van belang voor de betrouwbaarheid van uw installatie. De frequentie van deze installatie hangt af van het type gebouw dat beschermd wordt. Voor een persoonlijke woning volstaat een inspectie om de 5 jaar. Bij industriële gebouwen wordt aangeraden om jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren aangezien er heel wat meer activiteit aanwezig is dat de beveiliging kan bevïnvloeden.

Een inspectie via Maro verloopt aan de hand van een uitgebreide checklist en volgens de geldende norm (tenzij specifiek gevraagd wordt om daarvan af te wijken). De controle wordt uitgevoerd door ene spcialist die eventuele slijtage en defecten aan uw installatie zal vaststellen. Na afloop zal u een rapport krijgen waarin de status van uw installatie wordt weergegeven in goed en te verbeteren punten.

Een inspectie omvat dus:
– Visueel inspecteren van de zichtbare leidingen
– Controleren van bevestigingssteunen en verbindingen
– Controleren van overspanningsafleiders
– Controleren van de potentiaalvereffening
– Meten van de aardingsweerstand van de aardelektroden
– Meten van de totale vervangingsweerstand van de aardingsinstallatie
– Rapport / Verslag van de inspectie

Wil je meer informatie over de inspectie van bliksembeveiligingen, aarzel niet ons te contacteren op info@aardingenmaro.be of op 013/53.23.53

ONDERHOUD BLIKSEMBEVEILIGING

Een goede bliksembeveiling kan wel tegen een stootje, maar door slijtage of beschadiging kan de werking van de installatie aangetast worden. Komen we tijdens de inspectie bepaalde kleine gebreken tegen?  Dan nemen we direct contact met u op om deze direct te herstellen. Als gebreken niet ter plekke kunnen worden hersteld, ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte voor de herstellingswerken. Ook dan zorgen we voor een zo sne mogelijk herstel: uw veilgheid staat bij ons op de eerste plaats.

Een veel gemaakte maar foutieve veronderstelling is dat een blikseminstallatie de kwaliteit van een bliksemafleiderinstallatie in gevaar brengt. Het zijn echter andere, meer voorkomende invloeden die afbreuk doen aan de kwaliteit van de beveiliging. Veranderingen aan het gebouw of onderhoudswerken zijn typische voorbeelden, maar ook invloeden die volledig buiten onze macht liggen zoals losgeraakte verbindingen door trillingen of natuurgeweld, verlechtering van de weerstand van de aardelektrode door verandering in het grondwaterpeil of zelfs vanadlisme. Daarom is het van groot belang dat u uw bliksemafleiderinstallatie op regelmatige basis laat controleren. Hebt u andere installatie op hoogte waar werken aan zijn? Neem ook zeker contact met ons op!

DE VOORDELEN VAN INSPECTIE & ONDERHOUD

We zetten voor u nog even de voordelen van een periodiek onderhoud en inspectie op een rijtje:
– Verhoogt de veiligheid van de medewerkers, bedrijfspaden en machinepark
– Continuïteit van de bedrijfsvoering is gewaarborgd
– Objectief en Onafhankelijk
– Duidelijke rapporten
– Sterke posite ten opzichte van onder meer verzekeraars
– Erkend aannemer VCA**